construction civil engineer

statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris įvertina statybinių medžiagų ir darbo sąnaudų, reikalingų statybos projektams įgyvendinti, kiekybę ir parengia sąmatas. Jis kuria ir tobulina statybos, statybinių medžiagų ir konstrukcijų technologijas, išnagrinėja projektuotojo brėžinius ir specifikacijas. Įvertina statybinių medžiagų, darbo sąnaudų ir paslaugų, reikalingų statybos projektui įgyvendinti, kiekybinius parametrus. Tokiam tikslui pasitelkia statybos metodų žinias, informaciją apie tinkamas medžiagas ir esamus darbo įkainius, projekto efektyvumą, patikimumą ir saugumą, įvertina projektų įgyvendinimo terminus. Nurodo reikiamą statybinių medžiagų kiekį, parengia sąmatas, išsamiai aprašydamas kiekvieną projekte numatytą punktą, periodiškai lankosi statybos aikštelėje ir įvertina atliktus darbus, kad galėtų pateikti sutarties vykdytojui atitinkamas pažymas laikinosioms išmokoms padaryti. Patikrina užbaigtą projektą, atlieka įvairius matavimus ir skaičiavimus, derina bet kuriuos pakeitimus, nuokrypius nuo pradinio projekto ir nustato galutinę kainą. Parenka labiausiai tinkamą statybos vietą, konsultuojasi su kitais specialistais, t. y. mechanikos, elektros ir chemijos inžinieriais, statybos ir kraštovaizdžio architektais, atsižvelgia į techninius ir estetinius reikalavimus. Konsultuojasi su klientais, valdytojais ir valdžios institucijomis dėl planų tvirtinimo, rengia darbo grafikus ir vadovauja darbams. Planuoja, organizuoja ir prižiūri esamų statinių eksploatavimą ir remontą. atitikmenys: angl. civil engineer; construction civil engineer pranc. ingénieur civil, m; ingénieur en génie civil, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • construction civil engineer — statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, kurio specialus išsilavinimas civilinės statybos srityje jam suteikia galimybę projektuoti ir statyti visuomeninius objektus, tokius kaip pastatai, tiltai, užtvankos, oro uostai …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • highway and street construction civil engineer — kelių ir gatvių tiesybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris sukuria kelių ir gatvių, greitkelių ir kaimo kelių projektus, nubraižo jų brėžinius, parengia, organizuoja ir prižiūri jų tiesybą, atsako už techninę… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • road construction civil engineer — kelių tiesybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris specializuojasi kelių tiesyboje. Jis projektuoja kelius, planuoja, organizuoja ir prižiūri jų tiesybą, eksploatavimą ir remontą. Jis nustato kelių tiesybos ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • railway construction civil engineer — geležinkelių tiesybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris projektuoja geležinkelius, geležinkelio statinius ir stotis, planuoja, organizuoja ir prižiūri jų statybą, eksploatavimą ir remontą. Jis konsultuoja… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • civil engineer — statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, kurio specialus išsilavinimas civilinės statybos srityje jam suteikia galimybę projektuoti ir statyti visuomeninius objektus, tokius kaip pastatai, tiltai, užtvankos, oro uostai …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • civil engineer — statybos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris įvertina statybinių medžiagų ir darbo sąnaudų, reikalingų statybos projektams įgyvendinti, kiekybę ir parengia sąmatas. Jis kuria ir tobulina statybos, statybinių… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Civil engineer — Occupation Names Civil engineer Activity sectors design and management of structures, transportation systems, and infrastructure Description Competencies technical knowledge, management skills, mathematical analysis …   Wikipedia

  • Civil Engineer Corps — This article is about a Naval organization. For the Army Corps of Engineers, see United States Army Corps of Engineers. U.S Navy Civil Engineer Corps Active Country United States of America Allegiance …   Wikipedia

  • civil engineer — noun Date: circa 1792 an engineer whose training or occupation is in the design and construction especially of public works (as roads or harbors) • civil engineering noun …   New Collegiate Dictionary

  • civil engineer — /sɪvəl ɛndʒəˈnɪə/ (say sivuhl enjuh near) noun an engineer specialising in the design, construction, and maintenance of public works, such as roads, bridges, dams, canals, aqueducts, harbours, large buildings, etc …   Australian English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.